ОБИЧАЙ СЪВЪРШЕНИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА. ПОСТАВИ ДОБРОТО ЗА ОСНОВА НА ДОМА СИ, ПРАВДАТА - ЗА МЕРИЛО, ЛЮБОВТА - ЗА УКРАШЕНИЯ, МЪДРОСТТА - ЗА ОГРАДА И ИСТИНАТА - ЗА СВЕТИЛО. САМО ТОГАВА ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ. Учителят Петър Дънов

E - ARTTIPYA

Тази е най-интересна


Всичко е цветно


Верето


Размяна на творчески мисли


На стената Чернобил и Фукошима 1Светът е син


Аз мисля...


Честито...


Поздравления...


Дядо


Аз съм най-важната тук... e-arttipya...dz 2012