ОБИЧАЙ СЪВЪРШЕНИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА. ПОСТАВИ ДОБРОТО ЗА ОСНОВА НА ДОМА СИ, ПРАВДАТА - ЗА МЕРИЛО, ЛЮБОВТА - ЗА УКРАШЕНИЯ, МЪДРОСТТА - ЗА ОГРАДА И ИСТИНАТА - ЗА СВЕТИЛО. САМО ТОГАВА ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ. Учителят Петър Дънов

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ


Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 г. след подписването на Указ от княз Фердинанд. С този акт в София е положено началото на едно от най-старите висши учебни заведения в страната. В делото по създаването на днешната Академия се открояват имената на ред видни творци и учени, сред които Константин Величков, Иван Мърквичка, Иван Шишманов, Антон Митов и Борис Шац. През 1911 г. преподавателският състав изпраща проект за развитие в Министерството на просвещението, в който присъства и искането училището да се нарече Академия на изкуствата.

Десет години по-късно, през 1921 г., по предложение на министъра на Народното просвещение Стоян Омарчевски, Държавното рисувално училище се преименува на Художествена академия.Днес някогашното рисувално училище се нарича Национална художествена академия, която продължава да бъде най-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството (в образователно-квалификационните степени „магистър”, „бакалавър” и образователната и научна степен „доктор”).

Качеството на преподаване се повишава, появяват се нови учебни планове и програми, увеличава се мобилността на студентите и преподавателите. Цели се доразвиването и пълната реализация на НХА като една от водещите национални институции за образование, творчество и академична култура и утвърждаването и като международен център за образователен, творчески и културен обмен.

В НХА се осъществява методическо ръководство във всички области на изобразителните изкуства в системата на художественото образование. Така задоволяването на националните потребности от професионални художници в различните области на изящните и приложните изкуства, дизайна, реставрацията и изкуствознанието остава основен приоритет в дейността на институцията...и още

Източник НХА